Teeninduskoolitus

iStock-902932518.jpg

Professionaalselt ja hoolivalt

Kõrgel tasemel ja kliendiga kohanev teenindus, mille fookuseks on kliendi heaolu, tekitab temas tunde, et teie ettevõte soovib talle midagi anda.

Seevastu teenindus, mille fookuseks on müük, tekitab kliendis pigem tunde, et temalt soovitakse midagi ära võtta.

Eelnev on üheks lihtsaks põhjuseks, miks inimesed otsustavad teatud ettevõtetega püsikliendisuhtesse astuda ja teistega mitte.

Teeninduskoolitus käsitleb klassikalisi teenindust puudutavaid teemasid:

I TEENINDUSE ERINEVAD TASEMED

II ERINEVAD KLIENDITÜÜBID (DISC)

III TEENINDUSTSÜKKEL

1. ESMAMULJE

2. KONTAKTI LOOMINE

3. KONTAKTI HOIDMINE

4. Kontakti lõpetamine

Koolitus aitab teenindaval personalil mõista põhjus-tagajärg seost teenindaja ja kliendi suhtes. See omakorda annab mõistmise, milline tegevus kasvatab püsikliendiks olemise motivatsiooni ja milline mitte.

Selline mõistmine aitab töötajal luua teadlikuma suhte teenindajarolliga ja seeläbi ka klientidega. Mida teadlikum on töötaja suhe oma rolliga, seda loomulikumaks, hoolivamaks ja professionaalsemaks muutub teenindus.

Soovid tõsta teeninduse kvaliteeti?