Tagasiside andmise koolitus

Dar-feedback-genuino.jpg

Juht kui tiimi treener

Töötaja areng taandub kahele põhilisele aspektile. Neist üks on kvaliteetse tagasiside saamine. Teine aga kõrgete, kuid pingutusega saavutatavate eesmärkide seadmine.

Tagasiside kvaliteet mõjutab otseselt töötaja motivatsiooni uue eesmärgi saavutamisel, seega on saadud tagasiside enne uue eesmärgi seadmist määrava tähtsusega.

Koolitus, mis on suunatud ennekõike keskastme juhtidele käsitleb vastuseid järgmistele küsimustele:

Tagasiside andmise olulisus:

 • Missugune on juhiroll töötaja arengu juures?

 • Missugused tegevused on inimeste juhtimisel kõige olulisemad?

Tagasiside andmise protsess:

 • Millised on põhilised hirmud tagasiside andmisel?

 • Missugune tagasiside tekitab soovimatust paremaks saada?

 • Missugune tagasiside tekitab huvi areneda?

 • Kuidas mõjutavad tagasisidet meie kehakeel, intonatsioon, sõnakasutus, emotsionaalne seisund?

 • Missugune on hea tagasiside andmise tava?

Tagasiside vastuvõtmine:

 • Kuidas mõjutab tagasiside vastuvõtmist inimese mõttelaad?

 • Kuidas mõista, et töötaja ei võta tagasisidet vastu?

 • Kuidas tekitada töötajale kuulatud ja mõistetud tunne?

 • Mida pead arvestama erinevate isiksusetüüpide juures?

Soovid, et töötajaid oleksid enam arengule suunatud?