Müügikoolitus

iStock-863190232.jpg

Kuidas müüa müümata?

Levinud on ütlus: „Klientidele meeldib osta, kuid neile ei meeldi, kui neile müüakse.“ Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas siis müüa müümata?

Üldjuhul sisenevad kliendid kauplustesse, kus on midagi, mis pakub neile huvi. See küll ei pruugi tähendada kohest ostuhuvi, kuid potentsiaal selleks eksisteerib, kui kohtumine kliendi vajaduse ja ettevõtte pakkumise vahel klapib.

Tihti antakse teenindajale ette eesmärk, mida peab täitma, kuid ei anda ette nõuandeid, kuidas jõuda eesmärgini. Ehk räägitakse oluliselt rohkem sihtkohast aga mitte teekonnast ja sellest, kuidas see läbida, et jõuda võimalikult efektiivselt loodetud tulemuseni.

Müümine müümata tähendab mitte ainult sobiva toote leidmist, vaid ka selle tegemist viisil, mis tekitab kliendis huvi tulevikus tagasi tulla. Ehk kuidas leida kliendile sobivad tooted selliselt, et ta sooviks need ära osta ning lisaks juba ootaks järgmist külastuskäiku?

Müügikoolitus käsitleb klassikalist müügitsüklit, võttes vaatluse alla järgnevad teemad kliendi seisukohast.

I ERINEVAD KLIENDITÜÜBID (DISC)

II Kliendi soovi väljaselgitamine

III Toote esitlemine

IV Lisamüük

V Vastuargumendid

VI Closing ehk tehingu lõpetamine

Nagu näha, algab kõik erinevate klienditüüpide tundmisest ja neile õigest lähenemisest.

Soovid parandada müügitulemusi?