Teeninduse parendamise konsultatsioon

elina_vamper-2-2.jpeg

Pikas perspektiivis saadab majanduslik edu neid ettevõtteid, kelle klienditeenindus ületab alati inimeste ootusi.

Tasemel klienditeenindus mõjutab vahetult müügitehingu suurust ning määrab kas ja kui palju olemasolevad kliendid tulevikus teenuse juurde tagasi tulevad.

Elina vaatleb  teenindust kui strateegilist protsessi, mida kujundab värbamise, vajalike tööriistade, motivatsioonisüsteemi ja siseõhkkonna oskuslik juhtimine.

Nõustamise käigus teadvustame klienditeeninduse olulisust ja selgitame välja selle taset mõjutavad tegelikud põhjused.  Keskendume töötaja arengule, motivatsioonisüsteemile ja siseõhkkonnale.

 

Nõustamine toimub kolmes etapis: 

1) Hetkeolukord

Hetkeolukorra kaardistamiseks viin juhtidega läbi rahulolu-uuringu ja töötajatega intervjuud.

2) Ettepanekud

Ettepanekud ettevõtte arendamiseks teen läbi nelja valdkonna, milleks on värbamine, koolitused ja töötaja areng, motivatsioonisüsteem ja siseõhkkond.

Värbamine

Kuidas vältida valesid värbamisotsuseid ja sellega kaasnevaid kulusid ning tagada maksimaalselt tulemusliku personali pidev olemasolu. 

Koolitused ja töötaja areng

Ühtlase klienditeeninduse kõikides teeninduspunktides tagab personali varustamine parimate praktikate ja teadmistega. Õpetatavad oskused peavad aitama uutel kiirelt edu kogeda ja vanadel olijatel pidevast arengust huvitatud olla. 

Motivatsioonisüsteem

Kestva edu tagamiseks peab eesmärgistatud pingutusele järgnema süsteemne ja põhjalik tagasisidestamine ning tunnustus. Samuti läbimõeldud rahalised ja mitterahalised motivaatorid. 

Siseõhkkond

Organisatsiooni siseõhkkond mõjutab tugevalt töötaja emotsioone ja pühendumust, suurepärane õhkkond aitab kaasa suurepärase klienditeeninduse arendamisse

3) Tegevuskava koostamine

Selleks, et ettepanekud eduks pöörata, loome koos tegevuskava, mis kajastab tegevusi neljas eelpool nimetatud valdkonnas.  See tagab selge teadmise, mis järjekorras muutusi ellu viia, et nad võimalikult hästi eesmärke teeniksid. Lisaks on oluline läbi rääkida, kes ettepanekud ellu viib ning milliste  tegevuste juures vajab ettevõtte välist tuge.

Soovid alustada oma teeninduse arendamist?